Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng, nhập tài sản riêng vào tài sản chung

I. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG:
– CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, Hộ khẩu của vợ chồng.
– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
– Quyết định hoặc Bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật.
– Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hợp đồng mua bán căn hộ/nhà ở/biệt thự; Biên bản bàn giao căn hộ/nhà ở/biệt thự; Đăng ký xe hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với các loại tài sản khác (nếu có).
II. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG:
– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho công chứng viên,lập phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.
– Công chứng viên nhận hồ sơ xem xét hoặc soạn thảo và hẹn thời gian ký văn bản. – Người yêu cầu công chứng đọc văn bản khi đồng ý với nội dung thì ký vào văn bản trước mặt công chứng viên. Công chứng viên ký công chứng văn bản.
– Nộp lệ phí đóng dấu Văn phòng công chứng.