Hợp đồng ủy quyền

I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

– CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu; Sổ hộ khẩu của người ủy quyền, người được ủy quyền.
– Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người ủy quyền.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Biên bản họp Hội đồng quản trị; CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng/giao dịch (đối với tổ chức).
– Các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hợp đồng mua bán căn hộ/nhà ở/biệt thự; Đăng ký xe; Giấy triệu tập của Tòa án hoặc các giấy tờ có liên quan khác…

II. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên, lập phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.
– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký.
– Các bên đọc hợp đồng, khi đồng ý với nội dung thì ký kết hợp đồng.
– Công chứng viên ký công chứng hợp đồng.
– Nộp lệ phí, đóng dấu Văn phòng công chứng.