Giới thiệu văn phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
 2. Tên Văn phòng: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NGUYỆT HUỆ
 3. Trụ sở: 156 Đường Phạm Văn ChíPhường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Số điện thoại: +(028) 6275 9519;                        Fax:
 5. Email: [email protected]
 6. Website: www.congchungquan6.com.vn
 7. Mã số thuế:
 8. Quyết định thành lập số: 4070/QĐ-UBND của UBND Tp.Hồ Chí Minh ngày 29/07/2013
 9. Đăng ký hoạt động số:
 1. CƠ SỞ VẬT CHẤT
 2. Mặt bằng làm việc: Tổng diện tích: