Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã được công chứng tại VPCC Nguyễn Nguyệt Huệ

I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

– Hợp đồng hoặc các Văn bản đã được công chứng tại Văn phòng công chứng PHAN XUÂN.
– CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu; Sổ hộ khẩu các bên (đối với cá nhân)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Biên bản họp Hội đồng quản trị; CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp ký (đối với tổ chức).
– Hợp đồng ủy quyền; CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; sổ hộ khẩu của người được ủy quyền (Trường hợp có người tham gia giao dịch không trực tiếp đến ký hợp đồng).

II. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên;lập phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.
– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo văn bản và hẹn thời gian ký.
– Người yêu cầu công chứng đọc Văn bản, khi đồng ý với nội dung thì ký vào văn bản.
– Công chứng viên ký công chứng văn bản.
– Nộp lệ phí, đóng dấu Văn phòng công chứng.