Văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế

I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH
– CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy khai sinh/giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế của người lập văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế.
– Giấy chứng từ của người để lại di sản.
– Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe, Cổ phiếu, Cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản (nếu có). – Di chúc hợp pháp (nếu có).
II. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG:
– Người yêu cầu công chứng nộp đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho công chứng viên, nộp phiếu yêu cầu công chứng theo quy định.
– Người yêu cầu công chứng đọc văn bản, khi đồng ý với nội dung thì ký vào văn bản trước mặt công chứng viên.
– Nộp lệ phí, đóng dấu văn phòng công chứng.